خانه / درباره ما / کمیسیون ها

کمیسیون ها

کمیسیون حل اختلاف و تشخیص

مستفاد از آیین نامه وظایف هیأت رییسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها
(آیین نامه تکمیلی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی)

۱- کمیسیون حل اختلاف و تشخیص:
این کمیسیون به منظور بررسی اختلافات صنفی فی مابین افراد و اتحادیه های صنفی موضوع تبصره۳ بند(ط) ماده۳۰ قانون، راهنمایی صنوف و اتحادیه ها، بررسی ضوابط داخلی اتحادیه ها، تشکیل، تقسیم و یا ادغام اتحادیه ها، نوع کالاها و خدمات و درجه بندی واحدهای صنفی موضوع بندهای (الف)، (ج)، (ی)، ماده۳۷ قانون نظام صنفی، تشکیل می شود.
الف- طرز تشکیل جلسات کمیسیون ها:
• جلسات کمیسیون ها حداقل هرماه یک بار تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر می باشد.
• دعوتنامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون(بجز در موارد اضطراری) با امضای رییس کمیسیون و در غیاب وی نائب رییس به اطلاع اعضای اجلاس برسد.
• شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی توسط دبیر در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضای کلیه حاضرین نتیجه به هیأت رییسه اعلام می شود.
ب- رییس اتاق موظف است از بین کارکنان اتاق یک نفر کارشناس مجرب را به عنوان دبیر امور کمیسیون برای انجام امور کارشناسی و اداری مربوط از قبیل ارتباط با اتاق و سایر کمیسیون ها، تهیه صورتجلسات و سایر امور دفتری انتخاب و در اختیار هر کمیسیون قرار دهد.انتخاب یک نفر به عنوان دبیر کلیه کمیسیون ها نیز بلامانع است.
۲- وظایف و اختیارات مشترک کمیسیون ها:
• بررسی و رسیدگی به موضوعات ارجاعی از هیأت رییسه و ارائه گزارشات لازم به هیأت رییسه.
• ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعالیت های مرتبط با کمیسیون.
• ارائه گزارش ماهیانه از عملکرد کمیسیون به هیأت رییسه برای طرح در اجلاس.
• دعوت از نماینده اتحادیه ذی ربط براساس دستور جلسه هر کمیسیون.(دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کمیسیون ها بدون داشتن حق رأی بلامانع است.)
• همکاری و معاضدت با سایر کمیسیون ها و اتحادیه ها

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر