خانه / امکانات پر کاربرد / آیین نامه ها

آیین نامه ها

 

 1. آیین نامه اجرایی صدور,تمدید پروانه کسب
 2. آئین نامه اجرایی انواع مشاغل تخصصی و صنفی
 3. آیین‌نامه اجرایی انتخابات هیأت مدیره و بازرسان  اتحادیه‌های صنفی
 4. آئین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی
 5. آیین نامه اجرائی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی ( موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ ق.ن.ص)
 6. آیین نامه اجرایی در آمد اتحادیه های صنفی
 7. آئین‌نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف و وظایف هیات رییسه طرزتشکیل جلسات .تعداد کمیسیون ها و سایر مقرات
 8.  آیین نامه شیوه اداره امور واحدهای صنفی در شهرها و بخش ها ( موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ ق.ن.ص
 9. آئین‌نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه شورای اصناف کشور
 10. آیین نامه اجرائی شرح وظائف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران
 11. آیین نامه اجرائی شرح وظایف بازرس ( موضوع ماده ۲۳ ق.ن.ص)
 12. آیین نامه اجرایی شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبول ناشی از عضویت اعضا در اتاق
 13. منابع مالی شورای اصناف کشور
 14. وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد
 15. شرح وظایف و تشکیلات اداری و امور مالی دبیرخانه هیأت عالی نظارت
 16. فروش فوق‌العاده و فروش اقساطی
 17. آیین نامه تشکیلات اداری مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان
 18. آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۷۵ ق.ن.ص)
 19. آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا ( موضوع ماده ۷۹ ق.ن.ص)
 20. آیین نامه اجرایی چگونگی صدور تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی
 21. ایین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور 
 22. آیین نامه اجرائی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی ( موضوع تبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.ص)
 23. آیین نامه اجرائی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها ( موضوع ماده ۳۷ مکرر ق.ن.ص)
 24. آیین نامه اجرائی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری ( موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ ق.ن.ص)
 25. آیین نامه اجرائی نحوه صدور و تمدیدپروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت ها دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ( موضوع ماده ۹۱ ق.ن.ص
 26. آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای (موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ ق.ن.ص)تعیف 
 27. آیین نامه نحوه برگزاری روز بازارهای جمعی ( موضوع ماده ۸۵ ق.ن.ص)
 28. آیین نامه نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه ها، اتاق های اصناف و اتاق اصناف ایران ( موضوع ماده ۸۱ ق.ن.ص)
تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر