خانه / اتحادیه ها / نخ و رنگ

نخ و رنگ

گالری

گالری

هئیت رئیسه اتحادیه

هئیت رئیسه اتحادیه

نام و نام خانوادگی    سمت
علی محمدی رئیس اتحادیه
محسن توانگر نایب رئیس اول
مهدی باستانی  نایب رئیس دوم
عباسعلی نجار دبیر اتحادیه
یداله زحمتکش خزانه دار اتحادیه
مهدی حاجی نژاد بازرس اصلی

رسته های صنفی

رسته های صنفی

  • فروشندگان نخ رنگ و قالی
  • فروشندگان موکت وفرش ماشینی
  • فروشندگان فرش دستباف
  • فروشندگان پشتی
  • قالی شویی مبل شویی
  • کاغذ دیواری تزئینات ساختمان
  • تزیینات ساختمانی
  • تولید رنگ نساجی و قالی
  • خرده فروشی پنبه – پشم-پر -ابرکرک-مو

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

عکس نام خانوادگی شماره تماس
رحیمی  رحیمی ۵۵۲۴۴۱۳۰

 

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر