خانه / اتحادیه ها / نانوایان

نانوایان

گالری

گالری

هیئت رئیسه اتحادیه

هیئت رئیسه اتحادیه

نام و نام خانوادگی سمت
سعید شاپوری پاشنه طلا بازرس اصلی اتحادیه
رسول وشمه خزانه دار اتحادیه
محمد یحیی پور دبیر اتحادیه
موسی برهانی جبلی رئیس اتحادیه
جواد احمد نژاد نایب رئیس اول اتحادیه
محمد عبیدی نایب رئیس دوم اتحادیه

رسته ها صنفی

رسته ها صنفی

  • نانوایان
  • نان فانتزی
  • فروشندگان نان خشکی ها
  • آسیاب داران
  • خوراک دام

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

عکس نام خانوادگی شماره تماس
خانم زارع ۵۵۲۴۹۷۸۸
تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر