خانه / اتحادیه ها / میوه و تر بار

میوه و تر بار

گالری

گالری

هیئت رئیسه اتحادیه

هیئت رئیسه اتحادیه

نام و نام خانوادگی    سمت
علی اصغر افشاری بازرس اصلی اتحادیه
فهیمه رئیس زاده سرمزده بازرس علی البدل اتحادیه
مهدی شجاعی خزانه دار اتحادیه
مهدی علیمردانی دبیر اتحادیه
محمدرضا جبلی رئیس اتحادیه
علی اکبر میهن پرست عضو علی البدل اول اتحادیه
غلامرضا فلفلی نایب رئیس اول اتحادیه
حسن جبلی نایب رئیس دوم اتحادیه

رسته ها صنفی

رسته ها صنفی

  • بار فروشان میدان تره بار
  • میوه و تره بار
  • سبزی فروشان
  • فروش گل طبیعی
  • سبزی خردکنی
  • آبغوره گیری
  • باسکول داران
  • تولیدات کشاورزی

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

عکس نام خانوادگی شماره تماس
  سعادتمند ۵۵۲۴۴۱۳۰
تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر