خانه / اتحادیه ها / لوازم بهداشتی و لوله

لوازم بهداشتی و لوله

گالری

گالری

هیئت مدیره اتحادیه

هیئت مدیره اتحادیه

نام و نام خانوادگی    سمت
مجید روحبخش رئیس اتحادیه
عباس نصیری فدافن نایب رئیس اول اتحادیه
احمد مالکی نایب رئیس دوم اتحادیه
علی شاکریان دبیر اتحادیه
سیدمحمدکاظم حسینی یزدی خزانه دار اتحادیه
محمد صادقی بازرس اصلی اتحادیه

رسته ها صنفی

رسته ها صنفی

  • لوله و اتصالات
  • لوله کشی و لوله فروشی
  • لوازم بهداشتی
  • فروشندگان کاشی و سرامیک
  • سرویس کاران شوفاژ و وسایل گاز سوز
  • تاسیسات لوله کشی گاز

مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی

نام و نام خانوادگی شماره تماس
۵۵۲۴۴۱۳۰
تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر