خانه / اتحادیه ها / فرش دستباف

فرش دستباف

گالری

گالری

هیئت رئیسه اتحادیه

هیئت رئیسه اتحادیه

نام و نام خانوادگی    سمت
محمد جلالی
سید مهدی هاشمی
حسین جلالی
حسین علیزاده
عی اصغر مسافر

رسته های صنفی

رسته های صنفی

  • تولید کنندگان فرش دستباف و صنایع دستی
  • تولید کنندگان پتو
  • رفو گران
  • طراحان فرش
  • کار گاه های قالیبافی
  • گوش پیج
  • رنگرزان
  • پشتی بافی
  • گلیم بافی

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

عکس نام خانوادگی شماره تماس
خانم فاطمی
تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر