خانه / اتحادیه ها / خیاطان

خیاطان

گالری

گالری

هیئت مدیره اتحادیه

هیئت مدیره اتحادیه

نام و نام خانوادگی    سمت
محمدعلی سعادتی رئیس اتحادیه
طلعت پاکدل نایب رئیس اول
محسن خدمتگذار نایب رئیس دوم
مهدی شکاری دبیر اتحادیه
ملیحه ابراهیم زاده خزانه دار اتحادیه
مژگان کاووسی  بازرس اتحادیه

رسته های صنفی

رسته های صنفی

  • خیاطان مردانه و زنانه
  •  پیراهن دوزان
  •  تشک دوز
  • سری دوزی لباس مدانه
  • کت و شوار
  • تولید مانتو و شلوار
  • دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه
  • بافندگی انواع منسوجات سنتی
  • گل دوزی
  • لحافدزی و تشک و بالینی و پشتی

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

عکس نام خانوادگی شماره تماس
رحیمی  رحیمی ۵۵۲۴۴۱۳۰
تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر