خانه / اتحادیه ها / اغذیه فروش و چلو کباب

اغذیه فروش و چلو کباب

گالری

گالری

هئیت رئیسه اتحادیه

هئیت رئیسه اتحادیه

نام و نام خانوادگی    سمت
ام لیلا مکاریان قلعه بالا بازرس اصلی اتحادیه
مهدی محمد نژاد بازرس علی البدل اتحادیه
حمیدرضا معزز خزانه دار اتحادیه
سیدرضا هاشمی بهابادی دبیر اتحادیه
سید محمد رضا سلیمانی رئیس اتحادیه
حسین عباسیان محمدیه عضو علی البدل اول اتحادیه
علی اکبر اسماعیل زاده نایب رئیس اول اتحادیه
کیوان کرمانیان نایب رئیس دوم اتحادیه

رسته ها صنفی

رسته ها صنفی

 • چلو کبابی و کبابی
 • جگرکی
 • اغذیه فروش
 • کافی شاپ
 • پیتزا فروشی
 • حلیم پزی
 • طباخی
 • فروشندگان گوشت گوسفند و گاو و شتر
 • فروشندگان گوشت مرغ و ماهی
 • مسافر خانه داران
 • خدمت دامپروری
 • نوشابه فروشان

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

عکس نام خانوادگی شماره تماس
  خانم عباس نیا ۵۵۲۴۱۵۴۱

 

تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر