خانه / اتحادیه ها / آرایشگران و گرمابه داران

آرایشگران و گرمابه داران

گالری

گالری

هیئت مدیره اتحادیه ها

هیئت مدیره اتحادیه ها

نام و نام خانوادگی    سمت
حسن لطفی رئیس اتحادیه
لاله صدری نایب رئیس اول اتحادیه
فاطمه محمدی نایب رئیس دوم اتحادیه
علیرضا یوسفی دبیر اتحادیه
ناهید جدکاره خزانه دار اتحادیه
صفر علی سلیمانیان بازرس اصلی

رسته های صنفی

رسته های صنفی

  • آرایشگران مردانه
  • آرایشگاه  زنانه
  • خشک شویی
  • گرمابه داران

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی

عکس نام خانوادگی شماره تماس
خانم ترابی ۵۵۲۲۲۹۰۳
تبلیغات در اینترنت | اتاق اصناف کاشمر